Ime i prezime: Srđan Simić
Datum rođenja: 11.06.1980.
Zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta – Master
Obrazovanje:
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (1999-2005)
Odsek: Industrijsko inženjerstvo i menadžment
Smer: Inženjerski menadžment
Usmerenje: Menadžment preduzeća
Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin”, Novi Sad (1995-1999)
Smer Elektrotehničar elektronike
Radno iskustvo:
Nezavisni konsultant
Konsultantske usluge u raznim oblastima poslovanja, treninzi iz oblasti sistema menadžmenta, HR-a, upravljanja rizicima…
NIS a.d. Novi Sad, Novi Sad
Org. deo: Direkcija za sistemsku podršku
Pozicija: Direktor Sektora za organizacioni razvoj
NIS a.d. Novi Sad, Novi Sad
Org. deo: Direkcija za sistemsku podršku
Pozicija: Koordinator za organizacioni razvoj
NIS-Naftagas, Novi Sad
Org. deo: Direkcija za sistemsku podršku
Pozicija: Projektant tehničkih informacionih sistema
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Org. deo: Marketing služba
Pozicija: Saradnik
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Org. deo: Web Team
Pozicija: Izvršni menadžer
Kursevi, Seminari -Sertifikati:
Interni proverivači za EHS menadžment sisteme (ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007) (jun 2013.)
Organizator: Consult ADQM, Beograd
Modelovanje biznis procesa sa ARIS Business Architect – ATS (jun 2012.)
Organizator: IDS Scheer Academy
Sertifikati o položenim završnim ispitima i sticanju zvanja Stariji procenjivač rizika (u HSE oblasti) u okviru projekta Unapređenje industrijske bezbednosti, zaštite životne sredine i upravljanje rizikom (ESPRIT) (februar 2009. – mart 2010.)
 Organizator: Steinbeis University – Advanced Risk Technologies, Berlin, Nemačka
Sertifikat o položenom ispitu za interne proveravače prema ISO 9001:2000 i ISO 19011:2002 (jun 2008.)
Organizator: IIS – Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad
Sertifikat o položenom ispitu za interne proveravače prema ISO 14001:2004 i ISO 19011:2002 (jun 2008.)
Organizator: IIS – Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad
Sistem bezbednosti i zdravlja na radu – procena rizika na radnom mestu (februar 2008.)
Organizator: Institut za ekonomsku diplomatiju, Beograd
Uvod u integrisane sisteme menadžmenta – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (oktobar 2007.)
Organizator: Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd., Beograd
Zaštita autorskih prava i intelektualne svojine (decembar 2005.)
Organizator: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu i Privredna komora Srbije
Kako napisati ubedljivi biznis plan (septembar 2005.)
Organizator: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu i Privredna komora Srbije
Upravljanje projektima (jun 2005.)
Organizator: IIS – Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad
Objavljeni radovi:
Alati za utvrđivanje i praćenje opštih i posebnih ciljeva (MBO -Management by Objectives, BSC – Balanced Scorecard, KPI – Key Performance Indicators) sa aspekta različitih sistema menadžmenta (grupa autora)
XX Konferencija o kvalitetu – Sutomore, Crna Gora, 09-11.09.2013.
Od vertikalnog do horizontalnog: Reorganizacija velike kompanije u Srbiji (grupa autora)
SYMORG 2012 – Zlatibor 05-09.06.2012.
Bezbednost i zdravlje na radu sa aspekta troškova kvaliteta
ICDQM-2008 – 11. Međunarodna konferencija, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću – Beograd, 18-19.06.2008.
Pristup upravljanju rizicima u industriji nafte i gasa kao jedan od osnova za razvoj modela upravljanja troškovima integrisanih sistema menadžmenta
JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Evropska nedelja kvaliteta 2007. – Novi Sad 22-23.11.2007.
Kompanijsko upravljanje rizicima u funkciji upravljanja rizicima projekta
YUPMA 2007 – Zlatibor 06-08.06.2007.
Efektivna i efikasna komunikacija kao osnova uspešne organizacije (koautor)
SYMORG 2006 – Zlatibor 07-10.06.2006.
Upravljanje rizicima projekta
YUPMA 2006 – Zlatibor 15-17.05.2006.
Područje rada: Menadžement, projektovanje organizacije, upravljanje rizicima, bezbednost i zdravlje na radu, upravljanje projektima, standardizacija prema ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, integrisani sistemi menadžmenta, upravljanje pomoću ciljeva…