Prilikom pisanja biznis plana za nemačkog partnera/institucije treba obratiti pažnju na to da Nemci vole više teksta i tabela i posebno se fokusiraju na finansijske detalje.

Tipičan nemački model odlikuje sledeća struktura:

1. Rezime

2. Preduzeće
      2.1 Poslovna ideja
      2.2 Pravna forma
      2.3 Sopstvenik Menadžment
            2.3.1 Organizacioni menađment shema
            2.3.2 Ključne osobe i njihovi zadaci, zamene
      2.4 Dosadašnji uspesi autora

3.  Proizvodi usluge
      3.1 Proizvodi/Asortiman
      3.2 Životni ciklus
      3.3 Istraživanje i razvoj
      3.4 Obrt / primena novih tehnologija

4. Tržišta
      4.1 Geografska tržišta
      4.2 Potrošački segment / tržišni partner
      4.3 Tržišne šanse
      4.4 Tržišne opasnosti

5. Konkurencija / tržišna pozicija
      5.1 Konkurencija proizvodi za substituciju
      5.2 Konkurenti na tržištu
            5.2.1 Konkurent 1 detaljna analiza
            5.2.2 Konkurent 2
            5.2.3 Konkurent 3
      5.3 Sopstvena tržišna pozicija
      5.4 Jačine i slabosti našeg preduzeća
            5.4.1 Jačine
            5.4.2 Slabosti

6. Proizvodnja / Prodaja / Infrastruktura
      6.1 Prodajna struktura i organizacija
      6.2 Proizvodnja / Nabavka
            6.2.1 Proizvodnja / Kupovina / Lager
            6.2.2 Snadbevači / Ekstremne zavisnosti
      6.3 Organizacija
            6.3.1 Organizaciona struktura
            6.3.2 Personal
            6.3.3 Infrastruktura
            6.3.4 Mesto
            6.3.5 TQM, Kontroling

7. Vizija i strategija realizacija
      7.1 Vizija
      7.2 Strategija
            7.2.1 Suštinske kompetencije
            7.2.2 Poslovni procesi
            7.2.3 Geografska tržišta
            7.2.4 Ciljni segmenti profil kupca
            7.2.5 Marketing sredstva
7.3 Najznačajniji izazovi
7.4 Greške koje treba izbeći

8. Operativno i finansijsko planiranje
      8.1 Ciljevi prodaje
      8.2 Tržišni udeo / proizvodni ciljevi
      8.3 Ciljevi kod najznačajnijih klijenata
      8.4 Dugoročni ciljevi
      8.5 Investicije / Amortizacija
            8.5.1 Plan likvidnosti
            8.5.2 Bilans uspeha
      8.6 Finansijska struktura
            8.6.1 Sopstveni kapital
            8.6.2 Strani kapital ( uključujući i lizing)
      8.7 Plansko knjigovodstvo

9. Analiza rizika
      9.1 Ekstremni rizici
      9.2 Interni rizici

Prilozi i dokumentacija