Vesti

Consult ADQM

organizuje kurs:

Upravljanje pomoću ciljeva i korist od promena
(MBO-Management by Objectives, BSC – The Balanced Scorecard,
KPI-ključni indikatori procesa)

Datum održavanja kursa: 14. april 2014. godine, u Beogradu.

Opširnije

Consult ADQM
organizuje kurs:

Upravljanje rizicima
Prema ISO 31000 i IEC/ISO 31010

Datum održavanja kursa: 31. mart 2014. godine, u Beogradu.

Opširnije