Konsalting (eng. Consulting) – pružanje usluga profesionalnog ili stručnog savetovanja, uglavnom od strane trećeg lica.

 

U međunarodnoj i domaćoj razmeni dobara i usluga  kao subjekti poslovanja javljaju se kako državna i, kao što je slučaj kod nas, društvena preduzeća, tako i privatna preduzeća. U tim odnosima ravnopravno učestvuju i preduzeća formirana po imovinsko-pravnim principima (društva lica i društva kapitala: ortačko društvo, a.d. d.o.o…) i po principima monopolskog povezivanja (trust, karteli…).  Zatim, tu su i razne finansijske institucije kao što su nacionalne i regionalne banke, razni fondovi, MMF, Svetska trgovinska organizacija…

Prilikom uključivanja u razmenu dobara i usluga, menadžment preduzeća mora biti svestan u šta se upušta. Mora dobro da poznaje stanje i situaciju na tržištu…

Radi kvalitetnijeg sagledavanja tržišne situacije, menadžment jedne kompanije može doneti odluku o korišćenju konsalting usluga trećeg lica…