Postavlja se pitanje: Kada koristiti usluge konsaltinga?

(Prenosimo Vam tekst koji su pripremili Zaposleni u Privrednoj komori Srbije, u Regionalnom centru “Beograd”)

Ovde želimo da skrenemo pažnju na najčešće situacije koje se javljaju u praksi, a u kojima je gotovo neophodno koristiti konsalting usluge:

  1. Kada se pojavi potreba za aktivnostima iz oblasti u kojima niste dovoljno stručni. U ovom slučaju je poželjno angažovati davaoce konsalting usluga, naročito ako se uzme u obzir to da se eventualne greške, koje možete napraviti usled nedovoljne stručnosti, mogu pokazati kao kobne u kasnijem periodu.
  2. U slučaju kada je vlasnik opterećen brojnim aktivnostima, te nije u stanju da posveti dovoljno pažnje svakoj od njih i obavlja ih “u trku”.
  3. Kada je potrebno obaviti jednokratne, ali veoma osetljive aktivnosti, poput dizajna ili prve promotivne kampanje. U ovim slučajevima, aktivnosti koje se sprovode daju svoje rezultate u veoma dugom roku, tako da su relativno jeftine ako se uzimaju od davalaca konsalting usluga. Tada posebno važi prethodna napomena u vezi sa greškama koje se kasnije mogu pokazati kao fatalne.
  4. Za dopunske aktivnosti takođe je poželjno koristiti konsalting usluge, jer ćete se na taj način više fokusirati na osnovne aktivnosti, u kojima ste, po pretpostavci, veoma stručni. Takvom kombinacijom dobićete veoma kvalitetno odrađen projekat, koji će u potpunosti obaviti funkciju za koju ga stvarate.

Ovo su, dakle, situacije u kojima je preporučljivo koristiti konsalting usluge. Naravno, to je samo jedan deo svih situacija koje su moguće u praksi, ali se one najčešće javljaju.

Autor,
Vjekoslav Bobar, dipl. ing.
Savetnik za biznis i bazu podataka