Consult ADQM d.o.o. za konsalting i menadžment poslove
organizuje jednodnevni kurs:

Upravljanje pomoću ciljeva i korist od promena
(MBO-Management by Objectives, BSC – The Balanced Scorecard,
KPI-ključni indikatori procesa)

 

Termin održavanja 14. april 2014. godine, u Beogradu.

 

Ako želite da saznate kako da definišete ciljeve u organizaciji, kako da shodno njima definišete ciljeve određenih organizacionih celina, a zatim i pojedinačne ciljeve zaposlenih, kako da definišete, pratite i merite parametre procesa, kao i kako da se odnosite prema promenama, ovo je pravi kurs za Vas.

Cilj kursa

 • Saznaćete kako da poboljšate poslovne performanse (ključne indikatore performansi),
 • Uverićete se u efikasnost metoda po kome ljudi znaju šta treba da ura­de i kako treba da izgleda dobro obavljen posao,
 • Znaćete kako bi trebalo ljude pravično nagraditi kada rade nešto ispravno,
 • Uverićete se u prednost uspostavljanja izbalansiranog sistema upravljanja i odgovornost da svi u tom lancu vrše ono za što su se zaduženi,
 • Naučićete kako da lične ciljeve pojedinaca povežete sa organizacionim ciljevima,
 • Savladaćete veštinu definisanja mreže ciljeva i realizacije 5 procesnih koraka u upravljanju ciljevima,
 • Moći ćete da pravilno procenite koristi i rizike vezane uz MBO i BSC.

Kome je kurs namenjen

 • Članovima uprave na svim nivoima u velikim i srednjim preduzećima,
 • Vlasnicima i direktorima malih preduzeća,
 • HR menadžerima,
 • Svim poslovnim ljudima koji žele poboljšati svoje menadžerske sposobnosti i time postići bolje poslovne rezultate.

 

MS Word DocumentFormular za prijavu (56KB)

Adobe PDF DocumentUpravljanje pomoću ciljeva i korist od promena – Brošura (173KB)

Adobe PDF DocumentUpravljanje pomoću ciljeva i korist od promena – Program kursa (157KB)

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sledeće telefone ili putem email-a:

Tel/fax: +381 (0)11 2467 433; 2661 989
Mob: +381 (0)64 110 92 51; +381 (0)64 110 92 51