Consult ADQM d.o.o. za konsalting i menadžment poslove
organizuje jednodnevni kurs:

  Upravljanje rizicima
Prema standardu ISO 31000 i ISO 31010

 

Termin održavanja 31. mart 2014. godine, u Beogradu.

 

Ako želite da se upoznate sa osnvama sistemskog pristupa u upravljanju rizicima i da saznate kako efikasno da upravljate rizicima u okviru poslovanja svoje kompanije, ovo je pravi kurs za Vas.

Tokom kursa upoznaćete se sa metodama i tehnikama upravljanja rizicima, kako upravljanje rizicima može doprineti postizanju poslovnih ciljeva, ulogom upravljanja
rizicima u cilju unapređenja sistema menadžmenta(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27001…), kao i sa benefitima organizacija koje upravljaju rizicima.

Cilj kursa

  • Upoznavanje sa osnovnim pojmovima vezanim za rizike i upravljanje rizicima
  • Upoznavanje sa procesom upravljanja rizicima prema standardu ISO 31000 i IEC/ISO 31013
  • Bolje razumevanje metoda i tehnika identifikacije, procene rizika, upravljanje i praćenje rizika predstavljenih u standardu IEC/ISO 31010

Kome je kurs namenjen

  • Menadžerima i zaposlenima u organizaciji odgovornim za upravljanje različitim vrstama rizika
  • Ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces identifikacije, procene i praćenja rizika u organizaciji
  • Svim poslovnim ljudima koji žele poboljšati kompetenciju i time postići bolje poslovne rezultate.

MS Word DocumentFormular za prijavu (56KB)

Adobe PDF DocumentUpravljanje rizicima prema ISO 31000 i ISO 31010 – Brošura (157KB)

Adobe PDF DocumentUpravljanje rizicima prema ISO 31000 i ISO 31010 – Program kursa (118KB)

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sledeće telefone ili putem email-a:

Tel/fax: +381 (0)11 2467 433; 2661 989
Mob: +381 (0)64 110 92 51
E-mail: officeatadqm.rs, consult.adqmatgmail.com, officeatsrdjansimic.com