Ime i prezime: Srđan Simić
Datum rođenja: 11.06.1980.
Zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta – Master
Obrazovanje:
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (1999-2005)
  Odsek: Industrijsko inženjerstvo i menadžment
  Smer: Inženjerski menadžment
  Usmerenje: Menadžment preduzeća
 
Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin”, Novi Sad (1995-1999)
  Smer Elektrotehničar elektronike
Radno iskustvo:
Elixir Group, Novi Sad
  Org. deo: Kancelarija za održivi razvoj
  Pozicija: Senior koordinator za organizacioni razvoj i unapređenje EHS-a
DDOR Novi Sad, Novi Sad
  Org. deo: Direkcija za organzaciju
  Pozicija: Analitičar procesa
 
Generali Osiguranje Srbija, Beograd
  Org. deo: Direkcija za ljudske resurse i organizaciju
  Pozicija: Specijalista za organizaciju
 
PanMax Solutions d.o.o Novi Sad
  Pozicija: Direktor i suvlasnik
  Konsultantske usluge u raznim oblastima poslovanja, poslovi bezbednosti i zdravlja na radu, treninzi iz oblasti sistema menadžmenta, HR-a, upravljanja rizicima, projektovanje informacionog sistema za BZR – OHSIS, web dizajn…
 
NIS a.d. Novi Sad, Novi Sad
  Org. deo: Direkcija za sistemsku podršku
  Pozicija: Direktor Sektora za organizacioni razvoj
 
NIS a.d. Novi Sad, Novi Sad
  Org. deo: Direkcija za sistemsku podršku
  Pozicija: Koordinator za organizacioni razvoj
 
NIS-Naftagas, Novi Sad
  Org. deo: Direkcija za sistemsku podršku
  Pozicija: Projektant tehničkih informacionih sistema
 
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Org. deo: Marketing služba
  Pozicija: Saradnik
 
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Org. deo: Web Team
  Pozicija: Izvršni menadžer
Kursevi, Seminari -Sertifikati:
Upoznavanje sa zahtevima standarda ISO 22301:2019 – Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja (decembar 2020.)
  Organizator: StandCert Beograd
 
Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (Septembar 2018.)
  Organizator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
 
Interni proverivači za EHS menadžment sisteme (ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007) (jun 2013.)
  Organizator: Consult ADQM, Beograd
 
Modelovanje biznis procesa sa ARIS Business Architect – ATS (jun 2012.)
  Organizator: IDS Scheer Academy
 
Sertifikati o položenim završnim ispitima i sticanju zvanja Stariji procenjivač rizika (u HSE oblasti) u okviru projekta Unapređenje industrijske bezbednosti, zaštite životne sredine i upravljanje rizikom (ESPRIT) (februar 2009. – mart 2010.)
   Organizator: Steinbeis University – Advanced Risk Technologies, Berlin, Nemačka
 
Sertifikat o položenom ispitu za interne proveravače prema ISO 9001:2000 i ISO 19011:2002 (jun 2008.)
  Organizator: IIS – Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad
 
Sertifikat o položenom ispitu za interne proveravače prema ISO 14001:2004 i ISO 19011:2002 (jun 2008.)
  Organizator: IIS – Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad
 
Sistem bezbednosti i zdravlja na radu – procena rizika na radnom mestu (februar 2008.)
  Organizator: Institut za ekonomsku diplomatiju, Beograd
 
Uvod u integrisane sisteme menadžmenta – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (oktobar 2007.)
  Organizator: Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd., Beograd
 
Zaštita autorskih prava i intelektualne svojine (decembar 2005.)
  Organizator: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu i Privredna komora Srbije
 
Kako napisati ubedljivi biznis plan (septembar 2005.)
  Organizator: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu i Privredna komora Srbije
 
Upravljanje projektima (jun 2005.)
  Organizator: IIS – Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad
Objavljeni radovi:
Alati za utvrđivanje i praćenje opštih i posebnih ciljeva (MBO -Management by Objectives, BSC – Balanced Scorecard, KPI – Key Performance Indicators) sa aspekta različitih sistema menadžmenta (grupa autora)
  XX Konferencija o kvalitetu – Sutomore, Crna Gora, 09-11.09.2013.
 
Od vertikalnog do horizontalnog: Reorganizacija velike kompanije u Srbiji (grupa autora)
  SYMORG 2012 – Zlatibor 05-09.06.2012.
 
Bezbednost i zdravlje na radu sa aspekta troškova kvaliteta
  ICDQM-2008 – 11. Međunarodna konferencija, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću – Beograd, 18-19.06.2008.
 
Pristup upravljanju rizicima u industriji nafte i gasa kao jedan od osnova za razvoj modela upravljanja troškovima integrisanih sistema menadžmenta
  JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Evropska nedelja kvaliteta 2007. – Novi Sad 22-23.11.2007.
 
Kompanijsko upravljanje rizicima u funkciji upravljanja rizicima projekta
  YUPMA 2007 – Zlatibor 06-08.06.2007.
 
Efektivna i efikasna komunikacija kao osnova uspešne organizacije (koautor)
  SYMORG 2006 – Zlatibor 07-10.06.2006.
 
Upravljanje rizicima projekta
  YUPMA 2006 – Zlatibor 15-17.05.2006.
Područje rada: Menadžement, projektovanje organizacije, upravljanje rizicima, bezbednost i zdravlje na radu, upravljanje projektima, standardizacija prema ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, integrisani sistemi menadžmenta, upravljanje pomoću ciljeva…