IMSU cilju ostvarivanja dobrih konkurentskih pozicija, ispunjavanja zahteva zainteresovanih strana, smanjenje potencijalnih rizika poslovanja i, ne manje bitnog, ostvarivanja održivog razvoja, sve više organizacija uvode i primenjuju različite sisteme mendžmenta kao što su QMS (prema ISO 9001), EMS (prema ISO 14001), OH&S (prema OHSAS 18001) itd.

Mnoge organizacije primenjuju dva ili više sistema menadžmenta prema zahtevima zvaničnih standarda. Neretko se dešava da ti sistemi u organizaciji egzistiraju i funkcionišu kao zasebni, tj. nezavisni sistemi. U takvoj situaciji može doći povećanja troškova, neadekvatnog korišćenja raspoloživih resursa, do opšteg smanjenja efikasnosti organizacije…

U cilju eleminisanja negativnih posledica uspostavljanja više paralelnih sistema menadžemta, potrebno je da organizacija te sisteme mendžmenta objedini u jedan sistem – Integrisani sistem menadžemta (IMS).

Za potrebe integracije sistema menadžmenta uspešno se može primeniti PAS 99”Specifikacija zajedničkih zahteva za sistem menadžmenta kao okvir za integraciju”. Ova specifikacija, dostupna javnosti, utvrđuje zajedničke zahteve sistema menadžmenta sa namerom da bude korišćena kao okvir za integrisano uvođenje dva ili više standarda/specifikacija sistema menadžmenta. Ona objedinjuje zajedničke zahteve u standardima/specifikacijama sistema menadžmenta. Prevashodno je namenjena za korišćenje u kombinaciji sa standardima/specifikacijama sistema menadžmenta, kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 i/ili OHSAS 18001 itd. PAS 99 prihvata i standarde tipa smernica. Spisak standarda koji se mogu integrisati svakako nije konačan i može se proširivati i sa drugim u skladu sa potrebama organizacije

PAS 99 je izdat da bi pomogao organizacijama da postignu korist od konsolidacije zajedničkih zahteva/specifikacija u svim sistemima menadžmenta. Neke od koristi jesu i:

 • Poboljšanje u sagledavanju bizbnisa
 • Primena holističkog pristupa (u većoj meri) u upravljanju poslovnim rizicima
 • Smanjenje konflikta između sistema
 • Smanjenje dupliranja i birokratije
 • Racionalnije korišćenje raspoloživih resursa
 • Efikasnije i efektivnije interne i eksterne provere…

PAS 99 uzima u obzir to da svaki sistem menadžmenta sadrži svoje specifične zahteve, ali isto tako i elemente koji su zajednički za sve sisteme menadžemnta, a koji su razvrstani u šest grupa:

 • Politika
 • Planiranje
 • Primena i operacije
 • Ocena performansi
 • Poboljšavanja/unapređenja
 • Preispitivanje od strane rukovodstva.

Takođe, PAS 99 prati PDCA pristup stalnog unapređenja (poznat i kao Demingov krug unapređenja).

U specifikaciji PAS 99 koji je izdao BSI data je preporuka kako se integrišu zahtevi različitih sistema menadžmenta:

PAS99 - integracija različitih sistema menadžmenta

 

Uspostvaljanje IMS podrazumeva integraciju različitih sistema menadžmenta koja obuhvata veliki broj međusobno povezanih aktivnosti. Uzimajući u obzir tu činjenicu, neophodno je da uspostavljanje IMS bude planirano i sistemskim pristupom sprovedeno.