1. Rezime investicione studije

  1.1. Uvod
  1.2. Odgovorne osobe za podatke u investicionom programu
  1.3. Rezime

 2. Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora

  2.1. Opšte informacije o investitoru
  2.2. Tehnički uslovi i obim postojeće proizvodnje
  2.3. Položaj investitora na tržištu prodaje i nabavke
  2.3. Kvalifikaciona struktura i broj uposlenih radnika
  2.4. Analiza dosadašnjeg poslovanja
  2.5. Konačna ocena razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora

 3. Analiza tržišta prodaje

  3.1. Karakteristike planiranog proizvoda
  3.2. Analiza prodaje i projekcija tržišta
  3.3. Analiza i projekcija ponude
  3.4. Mogući obim plasmana planirane proizvodnje

 4. Tehničko tehnološka analiza

  4.1. Prikaz varijanti tehničko tehnoloških rešenja
  4.2. Način rešenja tehnološkog problema
  4.3. Opis odabranog tehnološkog rešenja
  4.4. Opis opreme
  4.5. Proračun kapaciteta glavnih mašina za proizvodnju
  4.6. Predračunska vrednost opreme
  4.7. Građevinski objekti
  4.8. Tehnički kapaciteti
  4.9. Materijalni input
  4.10. Kasifikaciona struktura radnika

 5. Analiza tržišta nabavke

  5.1. Karakteristike planiranih sirovina i materijala
  5.2. Analiza nabavke u predhodnom periodu
  5.3. Prognoza nabavke

 6. Analiza lokacije
 7. Analiza zaštite čovekove sredine
 8. Organizacioni aspekti investicije
 9. Analiza izvodljivosti i dinamika radova
 10. Ekonomsko finansijska analiza

  10.1. Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva
  10.2. Obračun potrebnih obrtnih sredstava
  10.3. Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda
  10.4. Izvori finansiranja i obaveze prema izvorima
  10.5. Novčani tokovi projekta

 11. Ocena finansijske i tržšne efikasnosti projekta

  11.1. Statička ocena tržišne efikasnosti projekta
  11.2. Dinamička ocena efikasnosti investicionih ulaganja

 12. Društveno ekonomska ocena projekta
 13. Analiza osetljivosti

  13.1. Statička analiza osetljivosti
  13.2. Dinamička analiza osetljivosti

 14. Zbirna ocena