1. Uvod koncept programa
  2. Osnovni podaci o investitoru
  3. Tržište plasmana
  4. Tržište nabavke
  5. Lokacija
  6. Tehničko tehnološka analiza
  7. Organizacija
  8. Ekologija
  9. Dinamika implementacije projekta
  10. Ekonomska finansijska analiza
  11. Analiza osetljivosti